Celem stowarzyszenia SITP Wrocław jest: szerzenie wiedzy i postępu technicznego w ochronie przeciwpożarowej, popularyzowanie zagadnień ochrony przeciwpożarowej, wnioskowanie o potrzebie weryfikacji i doskonalenia norm i przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, opracowywanie własnych standardów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, podejmowanie działań dla zapewnienia wysokiej jakości usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej, doskonalenie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej członków stowarzyszenia, organizowanie pomocy koleżeńskiej wśród członków stowarzyszenia, a także integracja środowiska SITP. Jednym z oddziałów SITP jest oddział wrocławski. Wrocław został wybrany Europejską Stolicą Kultury 2016, jest tylko potwierdzeniem, że miasto tętni wydarzeniami. Wymienimy tu tylko najsłynniejsze festiwale: muzyczną Wratislavię Cantans, filmowe Nowe Horyzonty czy literacki Festiwal Kryminału. Wielbicieli kultury zapraszają liczne galerie sztuki, muzea, teatry, opera i Narodowe Forum Muzyki, o którego akustykę zadbali specjaliści z Nowego Jorku. Spośród wielu form działalności Stowarzyszenia do najważniejszych należą specjalistyczne konferencje, seminaria i szkolenia z wybranych zagadnień ochrony przeciwpożarowej cechujące się bardzo wysokim poziomem merytorycznym dzięki zapraszaniu do wygłoszenia referatów najlepszych specjalistów krajowych miedzy innymi z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnych ,Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, a także specjalistów zagranicznych. Są one adresowane głównie do osób zajmujących się profesjonalnie ochroną przeciwpożarową w tym projektantów urządzeń przeciwpożarowych i rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.