Jednym z celów Stowarzyszenia wprowadzonych do zmienionego w 2005 r. Statutu SITP jest opracowywanie własnych standardów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Intencją tego zapisu było umożliwienie osobom i firmom zajmującym się profesjonalnie projektowaniem, budową i konserwacją urządzeń przeciwpożarowych dostępu do najnowszej wiedzy, do standardów mających status PN a opublikowanych w językach obcych oraz do rozwiązań przyjętych w innych krajach, które mogą być traktowane jako zasady wiedzy technicznej. Dotychczas opracowane zostały dwa standardy dot. Oświetlenia awaryjnego i systemów sygnalizacji pożaru. W przygotowaniu są następne opracowania. Stowarzyszenie było inicjatorem stworzenia systemu dobrowolnej certyfikacji usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W tym zakresie działa poprzez powołany Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych w Poznaniu. Od 2002 r. Stowarzyszenie wydaje własne czasopismo – kwartalnik „Ochrona przeciwpożarowa”. Stowarzyszenie jest organizacją samofinansującą się. Zasadnicza część środków na działalność statutową pochodzi ze składek członków indywidualnych i wspierających oraz z zysków wypracowanych przez Izbę Rzeczoznawców – wydzieloną jednostką gospodarczą Stowarzyszenia. Odział dolnośląski SITP powstał w latach 90. Pierwszym Prezesem Zarządu Oddziału był kol. Stanisław Ręcławowicz. W skład oddziału wchodzi 1 koło – Koło w Górze.
Obecnie oddział dolnośląski zrzesza około 100 członków w większości inżynierów zawodowo związanych z ochroną przeciwpożarową.