Odział dolnośląski SITP powstał w latach 90. Pierwszym Prezesem Zarządu Oddziału był kol. Stanisław Ręcławowicz. W skład oddziału wchodzi 1 koło – Koło w Górze.
Obecnie oddział dolnośląski zrzesza około 100 członków w większości inżynierów zawodowo związanych z ochroną przeciwpożarową. Spośród wielu form działalności Stowarzyszenia do najważniejszych należą specjalistyczne konferencje, seminaria i szkolenia z wybranych zagadnień ochrony przeciwpożarowej cechujące się bardzo wysokim poziomem merytorycznym dzięki zapraszaniu do wygłoszenia referatów najlepszych specjalistów krajowych miedzy innymi z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnych ,Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, a także specjalistów zagranicznych. Są one adresowane głównie do osób zajmujących się profesjonalnie ochroną przeciwpożarową w tym projektantów urządzeń przeciwpożarowych i rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Na terenie miasta znajduje się dziewięć Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej, dziesięć komisariatów policji oraz trzy oddziały straży miejskiej (tylko jeden z nich – interwencyjny – pracujący całodobowo). Turystycznie Wrocław ma wiele smaków, ale nie sposób wyjechać z miasta bez skosztowania pierników. Na Śląsku tradycja ich wyrabiania pochodzi z XIII w., a więc jest najstarsza w Europie środkowej, czyli starsza o 100 lat od toruńskiej! W Piernikarni Wrocławskiej, nieopodal rynku, można spróbować korzennych ciastek lub nauczyć się je robić na warsztatach.