Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa

Oddział Dolnośląski

szybki kontakt

  • ul. Borowska 138,
    50-552 Wrocław
  • Prezes 71 320 70 22
    Sekretarz: 71 368 22 26
  • sitp@sitp.wroclaw.pl

Kontakt

ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI

 

STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW POŻARNICTWA
WE WROCŁAWIU

UL.BOROWSKA 138, 50-552 WROCŁAW
NIP 526-000-10-74

tel./fax: Sekretarz – (71) 368 23 56, Skarbnik – (71) 320 70 24,   e-mail: sitp@sitp.wroclaw.pl

Konto Oddziału:
14 1750 0012 0000 0000 3631 9852 w Raiffeisen Polbank
IZBA RZECZOZNAWCÓW
STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW POŻARNICTWA
DELEGATURA WE WROCŁAWIU

UL.BOROWSKA 138, 50-552 WROCŁAW
NIP 526-000-10-74
REGON 001098739-00020

Dyrektor – 0-504 344 60,   e-mail: izba@sitp.wroclaw.pl

Konto Izby:
96 1020 5242 0000 2602 0114 5952  w PKO BP SA O/III CENTRUM we Wrocławiu