Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa

Oddział Dolnośląski

szybki kontakt

 • ul. Borowska 138,
  50-552 Wrocław
 • Prezes 71 320 70 22
  Sekretarz: 71 368 22 26
 • sitp@sitp.wroclaw.pl

Konferencja Szkoleniowa „Odporność ogniowa konstrukcji budowlanych”

Konferencja Szkoleniowa „Odporność ogniowa konstrukcji budowlanych”

Zarząd oddziału Dolnośląskiego SITP zaprasza na konferencję szkoleniową „Odporność ogniowa konstrukcji budowlanych”. Konferencja odbędzie się w hotelu Novotel City przy ul. Wyścigowej 35 we Wrocławiu.

Uwaga: Ze względów organizacyjnych termin konferencji został zmieniony na środę 25 kwietnia 2018 roku. 

Ramowy program konferencji:

 1. Zmiany w przepisach techniczno-budowalnych dotyczące problematyki bezpieczeństwa pożarowego
 2. Problematyka zachowania się fasad budynków w warunkach pożaru
 3. Problematyka nośności ogniowej w pracy projektanta konstrukcji – przykłady praktyczne
 4. Odporność ogniowa konstrukcji żelbetowych i murowych
 5. Odporność ogniowa konstrukcji drewnianych
 6. Problemy doboru reaktywnych zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych
 7. Zabezpieczenia bierne konstrukcji budowalnych
 8. Komputerowe analizy oddziaływań termicznych i zachowania się konstrukcji budowlanych w warunkach pożaru

Koszt uczestnictwa: 240 zł/os. dla członków SITP i strażaków PSP w służbie czynnej, 300 zł/os. dla pozostałych osób.

Uwaga: obowiązują obniżone stawki dla studentów studiów dziennych oraz osób, które dokonają rejestracji oraz wpłaty do dnia 30 marca 2018.

Konferencja skierowana jest do architektów i projektantów, kadry technicznej firm wykonawczych, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przedstawicieli organów Państwowej Straży Pożarnej.

Szczegółowy program konferencji: pdf

Karta zgłoszenia: pdf / doc

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji !